Menu

Algemeen directeur/ dga industrieel handelsbedrijf MKB++

Dit familiebedrijf groeide vooral de laatste jaren letterlijk uit zijn jas. De dga was gewend aan een kleinschaliger onderneming, waar alles nog met goed overleg aan te sturen viel. Er werkte veel familie, waaronder enkele mededirecteuren en zijn zoon als waarschijnlijk opvolger. De groei had de resultaten ingehaald en er werd een miljoenenverlies geleden. De dga staat open voor hulp van buitenaf, en wel in de vorm van een klankbord. Er is geen RvC of RvA.

In de gesprekken suggereert de dga plotseling dat de familiecultuur de professionalisering van de organisatie in de weg zit. Het doet hem na rijp beraad besluiten het bestuur van de bv’s in één hand te leggen en de aandelen te certificeren. Zo krijgt hij de volledige zeggenschap, terwijl het economische eigendom blijft zoals het was. Dit blijkt de daadkracht ten goede te komen. Al snel volgt een groot aantal veranderingen in de organisatie.

Voor de turnaround worden enkele nieuwe directieleden van buitenaf aangetrokken. Hun beleid trekt een wissel op het opvolgingsproces. Vader, de dga, twijfelt openlijk aan de geschiktheid van zijn zoon. Deze krijgt echter de ruimte en blijkt zich boven verwachting te ontwikkelen. Hij stelt een hecht directieteam samen, waarmee hij de toekomst in kan. Tijdens een klankbordsessie merkt de dga op dat hij vooralsnog aan wil blijven. Ook voor hemzelf een hele verrassing.

Met het klankbord op de achtergrond geeft de dga leiding aan de turnaround. Het klankbord deelt zijn expertise op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en marketing met de dga. Het bedrijf positioneert zich krachtig op de markt, pakt de interne processen aan en saneert onrendabele activiteiten. Het MT met de zoon als voorzitter is inmiddels ingewerkt en brengt de turnaround in een nieuwe fase. Het is nog onduidelijk wanneer de dga besluit definitief te stoppen.

Concluderend

Het klankbord helpt in deze casus niet alleen de dga inzicht te geven in de situatie. Achter de schermen wordt actief meegedacht en visie ontwikkeld, steeds door bij de dga te ontlokken hoe deze de toekomst voor zich ziet. Dit maakt het de dga mogelijk concrete besluiten te nemen en verandering te realiseren. Het bedrijf maakt weer een bescheiden winst en de route naar beter is ingezet. Het succes van de zoon en zijn MT zal het de dga makkelijker maken het stokje definitief over te dragen.