Menu

Algemeen directeur fabrikant en leverancier van horeca-apparatuur MKB++

Een ervaren directieman in een voor hem nieuw bedrijf. De onderneming had veel achterstallig onderhoud. Hoge kosten, zwakke marketing, matige marktperformance en een matige reputatie. Het bedrijf, ooit een familiebedrijf, verkocht aan een industriële holding, nu investeringsobject van een wereldwijd fonds. De opdracht: maak het bedrijf zo gezond dat het aan ‘onze’ normen voldoet. Deze directeur zocht een klankbord dat hem met de reputatie en de klantperformance kon helpen.

De directeur zit op dat moment vol ideeën om de onderneming gezond te maken. Hij focust zich op de interne organisatie. Koud saneren blijkt onvermijdelijk. Zijn klankbord werkt een globaal marketing- en verkoopplan uit. De directeur maakt er werk van en koppelt steeds terug. Hij zet zijn nieuwe MT aan het werk en neemt zelf het management van de allergrootste accounts ter hand. Daaruit komt veel informatie die hij deelt met zijn klankbord. De samenwerking mondt uit in een raamwerk dat hij met zijn MT bespreekt. Er vindt een commerciële innovatieslag plaats die de strategische klanten aanzet tot een nieuwe manier van werken. Er wordt fors op kosten bespaard, terwijl de performance ongekend verbetert. De leverancier van horeca-apparatuur wordt ketenpartner en versterkt aldus zijn concurrentiepositie. Een drietal zeer grote afnemers besluit vervolgens tot Europese inkoop bij dit bedrijf. Samen met de interne maatregelen worden de doelstellingen ruimschoots gerealiseerd.

Concluderend

Het klankbord motiveert de directeur na te denken over zijn business en suggereert enkele opties. De directeur verwerft op deze manier zelf inzichten die hij aan zijn grootste klanten toetst. Zijn MT betrekt hij zodra hij door zijn afnemers overtuigd is dat zijn visie zal gaan werken. De rol van het klankbord bestaat hier uit het overdragen van kennis en ervaring, bevorderen van klantgerichtheid en stimuleren van de liaisonfunctie (brugfunctie) tussen klant, directie en intern management.