Menu

CEO grootzakelijk ICT-ontwikkelaar en -leverancier

Mevrouw, dochter van de dga, neemt op dat moment het stokje over. Vader had een netwerk van bv’s opgezet, die niet alle goed renderen, maar het bedrijf wel full-service leverancier maakten. Mevrouw, MBA-opgeleid, heeft het in zich om het bedrijf te leiden. Vader laat de zaak nog niet los, waardoor de opvolging wat moeizaam verloopt. Er werd niet planmatig gewerkt. Organisatie en management zijn nog op de leest van weleer geschoeid. Er is reden tot zorg gelet op de financiële ontwikkeling. Mevrouw wil de zaken snel op orde brengen. Dit geeft vader onrust. Er is een RvC.

Al tijdens de eerste klankbordsessie trekt mevrouw de conclusie dat er maar één kapitein op het schip hoort. Zij is bereid zich terug te trekken. Vader wil daar niets van horen en neemt al snel het initiatief. Hij laat het management aan zijn dochter, zij het met een door hemzelf aangestelde adviseur. Tevens concludeert mevrouw dat de RvC vooral op de hand van vader is. Hij heeft hen destijds gevraagd op basis van zijn relatie met hem en hun netwerk. De tweede slag die mevrouw wil maken, betreft de RvC. Ook die discussie wint zij van vader. Mevrouw kan aan de slag.

Door te klankborden krijgt mevrouw helder wat er aan de hand is. Haar eerste reactie zou een emotionele confrontatie met vader zijn geweest. Nu ziet zij in dat de kwestie beter inhoudelijk benaderd kan worden. Gesouffleerd door haar klankbord stelt zij een feitenrapport op en koppelt zij er een logisch vervolgscenario aan vast. De gesprekken met haar vader krijgen vanaf dat moment de toon die nodig is. Vader begint in te zien dat zijn beleid niet het beleid is dat zijn dochter voor ogen staat. Inmiddels is er een nieuwe RvC die om een businessplan vraagt. Opnieuw bijgestaan door haar klankbord geeft zij leiding aan de totstandkoming van het plan.

Mevrouw krijgt van haar MT terug dat de MBA-studie ‘blijkbaar heeft gewerkt’. Het MT begint input te geven aan het businessplan. Het top-down-initiatief maakt plaats voor bottom-up-realisatie. Zij bespreekt de voortgang met haar klankbord, die toetst op ambitie, realisme en haalbaarheid. De RvC en vader die quasi als AvA optreedt kunnen zich vinden in het plan. Het is nu aan het MT om van strategie praktijk te maken, en aan mevrouw om aan dat proces leiding te geven. Ook hierbij ondervindt zij veel steun van haar klankbord. Zij stelt zelf vast dat zij beter is aan de voorkant van het bedrijf en gaat op zoek naar een interim-directeur die het project gaat leiden.

Concluderend

Dit traject illustreert de effectieve interactie tussen partijen en de rol van het klankbord daarbij. Het bedrijf doet het nu goed, ook al moest er tijdens o.a. ten gevolge van de financiële crisis opnieuw ingegrepen worden. Mevrouw neemt tijdig en adequaat maatregelen, terwijl zij haar aandacht aan de markt geeft. Hiermee is zij zowel algemeen directeur als ambassadeur voor haar bedrijf.