Menu

Uw klankbord:

 • Focust op uw belang
 • Ervaringsdeskundig
 • Onafhankelijk
 • Doelgericht

Collega- of oud-ondernemers:

 • Denken vaak vanuit hún kaders
 • Onderwerpen vaak te vertrouwelijk

Of u met iemand door de bocht kunt, is helemaal persoonlijk. Verder bestaan er geen normen voor deskundigheid. Er zijn geen specifieke opleidingen voor klankborden. Ondernemerservaring op zichzelf volstaat niet. Alleen adviseurservaring is ook niet voldoende. Waar moet ik dan op letten?

Een adviseur:

 • Niet vaak een m/v van de praktijk
 • Te vroeg in deze fase

Ga gewoon in gesprek met de m/v die misschien u klankbord wordt. Luistert hij/zij naar u? Vraagt hij/zij door en dringt hij tot de kern door? Voelt u zich prettig bij deze persoon? Begrijpt hij/zij wat u nodig heeft? Werkt hij/zij professioneel? Kunt u duidelijke afspraken maken? U merkt dat al in het eerste gesprek.

Uw Raad van Commissarissen:

 • De RvC dient een breed belang
 • Het kan niet senang voelen

Hoe kan ik weten of een klankbord deskundig is, als er geen normen zijn? Professioneel klankborden doe je er niet “even bij”. Gesprekken vinden gestructureerd plaats zonder dat het opvalt. Gesprekken worden verslagen met aanvullende vragen en suggesties. Een klankbord moet zich verdiepen in uw situatie, of onderzoek doen. Geen vrijblijvendheid of hobbyisme dus.

Uw accountant:

 • Focust op risico en AO/IC
 • Is geen zakenman of ondernemer

Kan hij/zij uw persoonlijk situatie en de bedrijfsmatige kant inschatten? Kortom, heeft hij/zij zelf ervaring als ondernemer/ directeur? Heeft hij/zij kennis van management en strategische beleidsvorming? Waarschijnlijk heeft u met specifieke dingen te maken, zoals bv. in een familiebedrijf of een multinational. Zijn de noodzakelijke ervaring, niveau en inlevingsvermogen aanwezig?

Uw partner:

 • Niet onpartijdig, niet objectief
 • Te dichtbij, onvoldoende zakelijk

U ziet vanzelf of uw klankbord u probeert te begrijpen of voor eigen waarheden gaat. Uw ideale klankbord is onafhankelijk, neutraal, vertrouwd en deskundig.

Toe aan een klankbord ?