Menu

MijnKlankbord.nl wil meer ruchtbaarheid geven aan het belang van klankborden als een informeel, persoonlijk toetsingsinstrument.

De mannen en vrouwen i.c. directeuren, bestuurders van middelgrote en grotere bedrijven die klankborden:

Wat er zoal ter tafel komt?
  • zijn ambitieuze, onafhankelijk denkende beslissers
  • maken onderscheid tussen opinies en realiteiten
  • voelen zich intrinsiek verantwoordelijk voor hun bedrijf
  • hebben een open, vooruitstrevend wereldbeeld
  • staan open voor idee├źn en visies van anderen
  • zien waardeschepping als uiteindelijk hoogste doel

Ruggespraak werkt verhelderend!

Het doel van klankborden is door middel van het gesprek inzichten aan te scherpen, overzicht te scheppen en besluitvorming te ondersteunen.

Klankborden draagt bij aan de doorontwikkeling van persoonlijk leiderschap, en dient daarmee een algemeen belang.

Toe aan een klankbord ?