Menu

Net als coachen en adviseren kent ook klankborden geen officiële definitie, maar biedt ruimte tussen de disciplines.

Coachen helpt iemand van binnenuit zijn/haar leer- en ontwikkelingsdoelen te realiseren, leidend tot effectief gedrag. De coach daagt iemand uit verschillende gezichtspunten te onderzoeken. Er is sprake van balans en gelijkwaardigheid in de relatie.

Adviseren brengt iemand van buitenaf tot nieuwe gezichtspunten. Er is een asymmetrie in kennis en dus sprake van een natuurlijke onbalans in de relatie. De adviseur neemt de ander bij de hand en is daardoor vaak als regisseur bij de uitvoering betrokken.

Klankborden leidt tot uitwisseling van gezichtspunten en is gericht op inhoud. Er wordt gezamenlijk toegewerkt naar het van binnenuit ontwikkelen van visie door de degene die geklankbord wordt. Er is balans en gelijkwaardigheid in de relatie door de complementaire kennis en ervaring van beiden. Klankborden leidt tot effectieve keuzes in besluitvorming.

klankborden-coachen-adviserenFeit is dat een klankbord soms ook coacht en adviseert, een coach soms ook klankbord en adviseert, en een adviseur soms ook klankbord en coacht.

Hoe belangrijk is het dat de rollen onderscheiden worden? Een klankbord of coach die adviseert ontneemt de ander de ruimte om zelf gezichtspunten te ontwikkelen. Dit gaat ten koste van het zelfonderzoek en de zelfsturing, terwijl dat nu juist essenties zijn van klankborden en coachen.

Het grote verschil tussen klankborden en coachen zit hem in het feit dat een klankbord niet bezig is met leer- en ontwikkelingsdoelen, maar met inhoudelijke kwesties waarop iemand antwoorden zoekt. Bij een coach gaat het om de mens die gecoacht wordt.

Toe aan een klankbord ?