Menu

Een klankbord heeft geen formele status en wordt door de meeste directeuren als vrijblijvend gezien.

Directeuren die bijgestaan worden door een professioneel klankbord kennen de waarde ervan. Ze voelen zich gesterkt in hun besluitvorming, twijfelen minder en genieten meer natuurlijk gezag. Ze varen niet blind op hun eigen waarheid. Het klankborden brengt ze goed voorbereid in besprekingen.

Een klankbord trekt soms verkeerde conclusies uit gesprekken. Dit had anderen – zoals de AvA, RvC, MT, accountant, bank etc. – ook kunnen gebeuren. Klankborden voorkomt veel ruis. Het ordent gedachten, logica maakt plaats voor emoties. Er ontstaat doorzicht, overzicht en inzicht.

Klankborden is zo waardevol dat we het iedere directeur toewensen, mits professioneel aangepakt. In onze visie draagt klankborden belangrijk bij aan de kwaliteit van besluitvorming en daardoor aan het belang van de onderneming. Dit brengt ons op de rol van de raad van commissarissen. Naar onze mening kan die slechts gedeeltelijk in de klankbordrol voorzien, omdat de rvc een breder belang dient.

Toe aan een klankbord ?