Menu

Een goed functionerend klankbord is winst voor allen.

“Een klankbord vult de leemte tussen bestuurder, AvA en RvC. Een goed functionerend klankbord is winst voor allen. Uiteindelijk heeft iedereen – ook alle externe stakeholders – baat bij kwalitatief goede besluitvorming en leiderschap zoals dat bij deze tijd past.

Je kunt als directeur/ bestuurder/ aandeelhouder vrijelijk, zonder voorbehoud in een veilige omgeving praten over de dingen die je bezighouden. Het geeft je inzicht en overzicht, visie, ideeën en realisme, waardoor je meer grond onder de voeten krijgt.

Professionaliteit voorop in het belang van je gesprekspartner

We hebben zelf als bestuurder/directeur ervaren hoe moeilijk het is om een prettige, ter zake kundige gesprekspartner te vinden. Iemand die je de spiegel voorhoudt, positief kritisch, met oog voor kansen en risico’s, met goede raad en vooral jou als uitgangspunt.

Het zou geweldig zijn als veel meer mensen zich op dit mooie vak zouden richten; vooral als die mensen een stevige, brede rugzak meedragen; relevant opgeleid, ervaren als directeur/ondernemer. Professionaliteit voorop in het belang van je gesprekspartner.

Klankborden als tool voor verantwoord leiderschap

Wij willen het klankborden positioneren als tool voor verantwoord leiderschap. De website is overigens niet geheel onafhankelijk. Het idee ontstond vanuit ons werk. We “interimmen” op eindniveau en de laag direct daaronder. We stelden ons de vraag hoeveel het zou schelen als de directeuren voor wie we werken een klankbord zouden hebben gehad. Het antwoord laat zich raden.”

Pieter Geelhoedt & Wil Jansen

Toe aan een klankbord ?